English French

قسم مسوح الموارد الطبيعية في النظم البيئيه

رئيس مجلس القسم العلمي

         أ.د/ نادية حامد البتانوني  

" المشرف على قسم مسوح الموارد الطبيعية  "