English French

قسم مسوح الموارد الطبيعية في النظم البيئيه

رئيس مجلس القسم العلمي

         أ.م.د/ محمد فتحي عزازي 

" قائم بعمل رئيس مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية  "